1.1.2005; Zakon o varnosti cestnega prometa

02.01.2005 :: Tehni?ni nasvetiV nadaljevanju vam predstavljamo povzetek vsebine Zakon o varnosti cestnega prometa, ki je stopil v uporabo z dnem 1. januar 2005. Opredelili smo se na člene v katerih so urejena pravila in pogoji za udeležbo v cestnem prometu za voznike osebnih motornih vozil.

Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), je bil objavljen v uradnem listu RS št. 83 z dne 29.7. 2004. Povzeta vsebina zakona služi samo kot informacija bralcem. Zakon o varnosti cestnega prometa je založila Avto-moto zveza Slovenije in je naprodaj v knjigarnah.
č Občinski redarji izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju.
č Za varen in nemoten promet na občinskih cestah so odgovorne občine
č Nepravilno parkiranih vozil, ni dovoljeno prikleniti z lisicami ampak jih je potrebno odstraniti. Občina določi višino stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila.
č Občinski redarji lahko od voznika motornega vozila zahtevajo vozniško dovoljenje ali prometno potrdilo, od drugih udeležencev v prometu pa osebno izkaznico. Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje udeleženec v prometu, ki ne izroči uradne listine na vpogled.
č Udeleženci cestnega prometa ne smejo uporabljati naprav, s katerimi bi lahko otežili delovanje merilnih naprav, ki jih uporabljajo pooblaščeni organi pri nadzoru cestnega prometa. Globa za neupoštevanje 120.000 sit.
č Pri vzvratni vožnji morajo biti vključene varnostne utripalke. Pri vzvratnem parkiranju in vzvratnem obračanju mora voznik vklopiti smerne utripalke. Globa 10.000 sit
č Prekratka varnostna razdalja 30.000 sit
č Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani. Prehitevanje po desni na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorni promet se kaznuje z globo 40.000 tolarjev.
č Voznik prehitevanega vozila ne sme povečati hitrosti. Po potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desnemu robu cestišča. Prekršek se kaznuje z globo 60.000 tolarjev.
č Nepravilno zapuščanje krožnega križišča, se kaznuje s 20.000 tolarji
č Voznik, ki ne zaustavi vozila pred prehodom za pešce, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev in 4 kazenskimi točkami.
č Poškodovano ali vozilo v okvari, ki ni označeno z varnostnim trikotnikom, 20.000 tolarjev


KAZNI V NASELJU (omejitev 50 km/h):

č do vključno 10 km/h -10.000 tolarjev
č 10 č 20km/h -30.000 in 1 kazenska točka
č 20 č 30km/h - 60.000 in 3 kazenske točke
č več kot 30 km/h - najmanj 120.000, 5 kazenskih točk in prepoved vožnje
č več kot 50 km/h- 120.000 tolarjev in 18 kazenskih točk

KAZNI IZVEN NASELJA (omejitev 90 km/h):

č do 20 km/h-10.000 tolarjev
č 20 č 30 km/h-20.000 tolarjev in 1 kazenska točka
č 30 - 40 km/h-40.000 tolarjev in 3 kazenske točke
č več kot 40 km/h-najmanj 60.000, 5 kazenskih točk in prepoved vožnje

KAZNI č NA CESTAH REZERVIRANA ZA MOTORNI PROMET(omejitev 100 km/h) ALI
AVTOCESTAH (omejitev 130 km/h)
:
č do 20km/h-10.000 tolarjev
č 20 - 30 km/h-20.000 tolarjev
č 30 - 40 km/h-30.000 tolarjev in 1 kazenska točka
č 40 - 50 km/h-40.000 tolarjev in 3 kazenske točke
č več kot 50 km/h 60.000, 5 kazenskih točk in prepoved vožnje
Vozila in oprema:
č vgrajene nehomologirane naprave, neustrezne pnevmatike, vlečni priklop, zavore, tahograf- 100.000 tolarjev
č vozilo brez zimske opreme ter neočiščena stekla in vzvratna ogledala - 30.000 tolarjev
č Nepravilna uporaba luči 30.000 tolarjev
č Umazani žarometi 10.000

Posebne obveznosti voznikov:

č Preglasno poslušanje radia oziroma drug zvočnih naprav, neuporaba brezžičnih slušalk pri telefoniranju č 20.000 tolarjev
č Neizpolnjen in neveljaven potni nalog, prekršek se kaznuje s 50.000 tolarjev za voznika ter 2.000.000 tolarjev za organizacijo
č Neuporaba varnostnega pasu - 20.000 tolarjev
č Vožnja pri rdeči luči na semaforju - 60.000 tolarjev
č Vožnja skozi križišče pri rumeni luči na semaforju - 30.000 tolarjev


Psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa:
Alkohol:
č do 0,50 grama alkohola na kilogram krvi -30.000 tolarjev in 3 kazenske točke
č 0,50 - 0,80 -40.000 tolarjev in 4 kazenske točke
č 0,80 - 1,10 - 60.000 tolarjev in 5 kazenskih točk
č več kot 1,10- 120.000 tolarjev ter 10 kazenskih točk
č več kot 1,50 grama (18) kazenskih točk + izrečena globa

Mamila:
č Vožnja pod vplivom mamil: voznik, učitelj vožnje in spremljevalec voznika-120.000 tolarjev 10kazenskih točk in prepoved vožnjePogledi: 12908 |