1.1.2005; Zakon o varnosti cestnega prometa

Napisal: JM, dne 02.01.2005 :: Tehni?ni nasvetiV nadaljevanju vam predstavljamo povzetek vsebine Zakon o varnosti cestnega prometa, ki je stopil v uporabo z dnem 1. januar 2005. Opredelili smo se na ?lene v katerih so urejena pravila in pogoji za udeležbo v cestnem prometu za voznike osebnih motornih vozil.

Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), je bil objavljen v uradnem listu RS št. 83 z dne 29.7. 2004. Povzeta vsebina zakona služi samo kot informacija bralcem. Zakon o varnosti cestnega prometa je založila Avto-moto zveza Slovenije in je naprodaj v knjigarnah.
? Ob?inski redarji izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju.
? Za varen in nemoten promet na ob?inskih cestah so odgovorne ob?ine
? Nepravilno parkiranih vozil, ni dovoljeno prikleniti z lisicami ampak jih je potrebno odstraniti. Ob?ina dolo?i višino stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila.
? Ob?inski redarji lahko od voznika motornega vozila zahtevajo vozniško dovoljenje ali prometno potrdilo, od drugih udeležencev v prometu pa osebno izkaznico. Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje udeleženec v prometu, ki ne izro?i uradne listine na vpogled.
? Udeleženci cestnega prometa ne smejo uporabljati naprav, s katerimi bi lahko otežili delovanje merilnih naprav, ki jih uporabljajo pooblaš?eni organi pri nadzoru cestnega prometa. Globa za neupoštevanje 120.000 sit.
? Pri vzvratni vožnji morajo biti vklju?ene varnostne utripalke. Pri vzvratnem parkiranju in vzvratnem obra?anju mora voznik vklopiti smerne utripalke. Globa 10.000 sit
? Prekratka varnostna razdalja 30.000 sit
? Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani. Prehitevanje po desni na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorni promet se kaznuje z globo 40.000 tolarjev.
? Voznik prehitevanega vozila ne sme pove?ati hitrosti. Po potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desnemu robu cestiš?a. Prekršek se kaznuje z globo 60.000 tolarjev.
? Nepravilno zapuš?anje krožnega križiš?a, se kaznuje s 20.000 tolarji
? Voznik, ki ne zaustavi vozila pred prehodom za pešce, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev in 4 kazenskimi to?kami.
? Poškodovano ali vozilo v okvari, ki ni ozna?eno z varnostnim trikotnikom, 20.000 tolarjev


KAZNI V NASELJU (omejitev 50 km/h):

? do vklju?no 10 km/h -10.000 tolarjev
? 10 ? 20km/h -30.000 in 1 kazenska to?ka
? 20 ? 30km/h - 60.000 in 3 kazenske to?ke
? ve? kot 30 km/h - najmanj 120.000, 5 kazenskih to?k in prepoved vožnje
? ve? kot 50 km/h- 120.000 tolarjev in 18 kazenskih to?k

KAZNI IZVEN NASELJA (omejitev 90 km/h):

? do 20 km/h-10.000 tolarjev
? 20 ? 30 km/h-20.000 tolarjev in 1 kazenska to?ka
? 30 - 40 km/h-40.000 tolarjev in 3 kazenske to?ke
? ve? kot 40 km/h-najmanj 60.000, 5 kazenskih to?k in prepoved vožnje

KAZNI ? NA CESTAH REZERVIRANA ZA MOTORNI PROMET(omejitev 100 km/h) ALI
AVTOCESTAH (omejitev 130 km/h)
:
? do 20km/h-10.000 tolarjev
? 20 - 30 km/h-20.000 tolarjev
? 30 - 40 km/h-30.000 tolarjev in 1 kazenska to?ka
? 40 - 50 km/h-40.000 tolarjev in 3 kazenske to?ke
? ve? kot 50 km/h 60.000, 5 kazenskih to?k in prepoved vožnje
Vozila in oprema:
? vgrajene nehomologirane naprave, neustrezne pnevmatike, vle?ni priklop, zavore, tahograf- 100.000 tolarjev
? vozilo brez zimske opreme ter neo?iš?ena stekla in vzvratna ogledala - 30.000 tolarjev
? Nepravilna uporaba lu?i 30.000 tolarjev
? Umazani žarometi 10.000

Posebne obveznosti voznikov:

? Preglasno poslušanje radia oziroma drug zvo?nih naprav, neuporaba brezži?nih slušalk pri telefoniranju ? 20.000 tolarjev
? Neizpolnjen in neveljaven potni nalog, prekršek se kaznuje s 50.000 tolarjev za voznika ter 2.000.000 tolarjev za organizacijo
? Neuporaba varnostnega pasu - 20.000 tolarjev
? Vožnja pri rde?i lu?i na semaforju - 60.000 tolarjev
? Vožnja skozi križiš?e pri rumeni lu?i na semaforju - 30.000 tolarjev


Psihofizi?no stanje udeležencev cestnega prometa:
Alkohol:
? do 0,50 grama alkohola na kilogram krvi -30.000 tolarjev in 3 kazenske to?ke
? 0,50 - 0,80 -40.000 tolarjev in 4 kazenske to?ke
? 0,80 - 1,10 - 60.000 tolarjev in 5 kazenskih to?k
? ve? kot 1,10- 120.000 tolarjev ter 10 kazenskih to?k
? ve? kot 1,50 grama (18) kazenskih to?k + izre?ena globa

Mamila:
? Vožnja pod vplivom mamil: voznik, u?itelj vožnje in spremljevalec voznika-120.000 tolarjev 10kazenskih to?k in prepoved vožnjePogledi: 12250 | Komentarji: 8 | Dodaj komentar


Vaša mnenja

Napisal: matjaž, dne 05.01.2005:

zanima me ko piše za neuporabo brezži?nih slušalk kazen 20.000.00 sit, kaj pa ?e uporabljaš ži?ne slušalke?se morda varnost zmanjša ?

Napisal: JM, dne 06.01.2005:

V zakonu 72. ?len, 3. odstavek, piše, da je dovoljeno uporabljati samo brezži?ne slušalke za eno uho, ?e pri tem vozniku ni treba fizi?no upravljati s telefonskim aparatom. Moje mnenje, ce telefon in slušalka (zicna povezava) omogocata glasovno klicanje in sprejem, potem bi naj ta komplet sodil med prostorocno telefoniranje, ki je dovoljen za uporabo.

Napisal: iztokfranko, dne 07.01.2005:

hm, moj scizec se pritožuje... vedno je užival v hitri vožnji- sedaj si tega ne morem ve? privoš?it- po eni strani kar prav

Napisal: jack, dne 10.01.2005:

Vse bolj se mi dozdeva, da je nekdo za zajtrk pojedel lastno pamet in potem pisal zakon!

Napisal: Kenzo, dne 12.01.2005:

Dokler na semaforjih ne uredijo utripanja zelene lu?i je
razdelek zakona, ki predvideva kazni v primeru vožnje skozi rumeno, neumen.
Kako naj ?lovek ustavi pri 50 km/h, ?e se prižge rumena, ko si dva metra pred semaforjem ?!?!
Vožnja skozi rumeno: 30.000 SIT !

Napisal: J-1, dne 12.01.2005:

Rajši bi posvetili ve? ?asa pisanju zakonu, ki bi bolj podpiral preventivno vzgojo in izobraževanje ljudi, ki šolajo mlade voznike.

Napisal: , dne 13.01.2005:

naj raje poskrbijo da bodo prehodi doboro ozna?eni in zebere pobarvane.

Napisal: dami, dne 22.11.2005:

Ali lahko prehitevaš v tunelih ?