SPREMEMBE PRI PRENOSU ZAVAROVALNE PREMIJE OB NAKUPU RABLJENEGA VOZILA

30.08.2002 :: Tehni?ni nasveti


To, da nas spremembe zakonov in podražitve življenjskih stroškov presenečajo iz dneva v dan, ni nič novega.
Vse lepo in prav, dokler so ljudje pravočasno in pravilno obveščeni. Kaj se zgodi, če nekdo uvede spremembe v postopke, ki so ga prebivalci Slovenije navajeni že dalj časa. O teh spremembah, ki niso ugodne za potrošnike, se v medijih govori samo na splošno. Dražje zavarovalne premije in spremembe pri prenosu zavarovalne premije ob nakupu rabljenega vozila so marsikomu že, drugim pa še bodo povzročile veliko preglavic in zapletov, vse dokler se večina ne bo privadila na nov postopek.


Do sedaj je kupec rabljenega vozila koristil zavarovalno premijo dokler je bila plačana cestnina in zavarovalna premija. Po novem, kupec rabljenega vozila ni več upravičen do zavarovalne premije, ki jo je predhodno plačal prodajalec, kupec lahko koristi samo cestnino in veljavnost tehničnega pregleda. Za 20 odstotkov pa je dražje tudi obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

ODJAVA VOZILA:

Prodajalec vozila ima na izbiro dve možnosti odjave vozila.

ODJAVA LASTNIŠTVA: lastnik odjavi vozilo, ki ga je prodal. Prodajalec vzame registrske tablice, overi kupo-prodajno pogodbo pri notarju in odjavi vozilo na upravni enoti. Kupcu tako ostane cestnina in tehnični pregled. Za vračilo zavarovalne premije prodajalec predloži zavarovalnici naslednje:
- zavarovalno polico,
- overjeno kupo-prodajno pogodbo ali kopijo prometnega dovoljenja z vpisanim novim lastnikom,
- fotokopijo sklenjene zavarovalne police kupca.

ODJAVA IZ PROMETA pomeni, da je lastnik vozila upravičen do povrnitve cestnine in pa zavarovalne premije. V primeru, da je bilo vozilo odjavljeno iz prometa, bo morebitni kupec vozila odjavljenega iz prometa moral opraviti tehnični pregled, poravnati cestnino in skleniti zavarovanje. Odjava vozila iz prometa je za prodajalca nekoliko ugodnejša, za kupca pa vsekakor neugodna.

Lastnik odjavljenega vozila mora zavarovalnici za uveljavitev povračila premije posredovati:
- potrdilo o oddanih registrskih tablicah in nalepki,
- zavarovalno polico,
- fotokopijo prometnega dovoljenja z žigom odjavljeno iz prometa.

ZAVAROVANJE

Ko prodajalec uredi vse potrebne papirje in listine in le te preda kupcu, lahko kupec poravna preostanek zavarovalne premije na zavarovalnici. Prodajalec dobi povrnjeno razliko vplačane zavarovalne premije, ko kupec sklene zavarovanje in preda kopijo zavarovalne police prodajalcu. Preostanek premije izplača zavarovalnica prodajalcu z gotovino oziroma poštnem nakazilu.

V primeru, da ima kupec v trenutku nakupa rabljenega vozila že eno registrirano vozilo, mora le tega odjaviti, če želi kupec uveljaviti morebiten bonus pri sklepanju zavarovalne premije za drugo vozilo. To pomeni, da oseba ne more imeti hkrati dveh registriranih vozil z bonifikacijo.

Kadar je prodajalec s 50% bonifikacijo sklenil zavarovalno premijo mesec dni preden je vozilo prodal, vozilo pa je kupil kupec, ki še nima bonifikacije, bo moral kupec plačati polno premijo do izteka cestnine oziroma tehničnega pregleda. Prodajalec pa dobi vrnjen preostanek premije.

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Lastnik vozila sklene ob prvi registraciji obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ga nato vsako leto podaljšuje. Ob sklenitvi tega zavarovanja se lastnik vozila zavaruje pred odgovornostjo povračila škode, ki jo povzroči drugim udeležencem v prometu

Ob prvem zavarovanju plača zavarovanec celotno premijo, tako iz naslova kasko zavarovanja kot iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti. če zavarovanec ne povzroči prometnih nesreč oziroma za njih ni sam odgovoren, je vsako leto upravičen do bonusa v obliki popusta pri plačilu zavarovalnih premij.
Iz naslova obveznega Zavarovanja avtomobilske odgovornosti je lastnik vozila vsako leto upravičen do dodatnih 5% popusta č bonusa. Zavarovanec si lahko pridobi največ 50% popusta oziroma bonusa, . V primeru, da je povzročil prometno nesrečo, pa izgubi 15% bonusa.

Pri kasko zavarovanju pa si zavarovanec kot nagrado za vožnjo brez prometnih nezgod pridobi letno 10% popusta.Zavarovanec si lahko pridobi prav tako največ 50% popusta. Ob uveljavljanju odškodnine iz naslova kasko zavarovanja izgubi 20% bonusa, če škoda ne presega tretjine tržne vrednosti vozila. Kadar škoda presega tretjino tržne vrednosti vozila, zavarovanec izgubi celoten bonus.


In kakšne zaplete oziroma rešitve prinašajo te spremembe na trgu rabljenih vozilč

Na začetku vsekakor veliko zmede. Verjetno bo večji tudi nadzor nad rabljenimi vozili. Bodo sedaj rabljena vozila izgubila še tisto minimalno vrednost, ki so jo imela na račun registracije, prav gotovo. Povečalo se bo tudi število vozil na odpadu in veliko manj registriranih vozil v slabem stanju in nizko vrednostjo. čas pa bo pokazal, ali to za zavarovalnice pomeni več prihodkov ali pa ne. Dejstvo je, da si bo sedaj veliko mladih in tistih brez bonifikacije težko privoščilo vozilo višjega razreda in še sklenitev zavarovanja brez bonusa.

Ta članek in navedene informacije naj vam služijo zgolj kot informacija in pomoč pri opravljanju prepisov in drugih postopkov pri prodaji in nakupu rabljenega vozila. če pa se vam postopek prepisa zdi prezapleten in neugoden, prepustite vso stvar podjetjem, ki se ukvarjajo s prepisi vozil. Za podrobnejše informacije pa se obrnite na zavarovalnice, oziroma še bolje na njihove agente, ki bi vam sedaj že morali posredovati točne podatke.Jure MAJC
Pogledi: 28396 |