SPREMEMBE PRI PRENOSU ZAVAROVALNE PREMIJE OB NAKUPU RABLJENEGA VOZILA

Napisal: JM, dne 30.08.2002 :: Tehni?ni nasveti


To, da nas spremembe zakonov in podražitve življenjskih stroškov presene?ajo iz dneva v dan, ni ni? novega.
Vse lepo in prav, dokler so ljudje pravo?asno in pravilno obveš?eni. Kaj se zgodi, ?e nekdo uvede spremembe v postopke, ki so ga prebivalci Slovenije navajeni že dalj ?asa. O teh spremembah, ki niso ugodne za potrošnike, se v medijih govori samo na splošno. Dražje zavarovalne premije in spremembe pri prenosu zavarovalne premije ob nakupu rabljenega vozila so marsikomu že, drugim pa še bodo povzro?ile veliko preglavic in zapletov, vse dokler se ve?ina ne bo privadila na nov postopek.


Do sedaj je kupec rabljenega vozila koristil zavarovalno premijo dokler je bila pla?ana cestnina in zavarovalna premija. Po novem, kupec rabljenega vozila ni ve? upravi?en do zavarovalne premije, ki jo je predhodno pla?al prodajalec, kupec lahko koristi samo cestnino in veljavnost tehni?nega pregleda. Za 20 odstotkov pa je dražje tudi obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

ODJAVA VOZILA:

Prodajalec vozila ima na izbiro dve možnosti odjave vozila.

ODJAVA LASTNIŠTVA: lastnik odjavi vozilo, ki ga je prodal. Prodajalec vzame registrske tablice, overi kupo-prodajno pogodbo pri notarju in odjavi vozilo na upravni enoti. Kupcu tako ostane cestnina in tehni?ni pregled. Za vra?ilo zavarovalne premije prodajalec predloži zavarovalnici naslednje:
- zavarovalno polico,
- overjeno kupo-prodajno pogodbo ali kopijo prometnega dovoljenja z vpisanim novim lastnikom,
- fotokopijo sklenjene zavarovalne police kupca.

ODJAVA IZ PROMETA pomeni, da je lastnik vozila upravi?en do povrnitve cestnine in pa zavarovalne premije. V primeru, da je bilo vozilo odjavljeno iz prometa, bo morebitni kupec vozila odjavljenega iz prometa moral opraviti tehni?ni pregled, poravnati cestnino in skleniti zavarovanje. Odjava vozila iz prometa je za prodajalca nekoliko ugodnejša, za kupca pa vsekakor neugodna.

Lastnik odjavljenega vozila mora zavarovalnici za uveljavitev povra?ila premije posredovati:
- potrdilo o oddanih registrskih tablicah in nalepki,
- zavarovalno polico,
- fotokopijo prometnega dovoljenja z žigom odjavljeno iz prometa.

ZAVAROVANJE

Ko prodajalec uredi vse potrebne papirje in listine in le te preda kupcu, lahko kupec poravna preostanek zavarovalne premije na zavarovalnici. Prodajalec dobi povrnjeno razliko vpla?ane zavarovalne premije, ko kupec sklene zavarovanje in preda kopijo zavarovalne police prodajalcu. Preostanek premije izpla?a zavarovalnica prodajalcu z gotovino oziroma poštnem nakazilu.

V primeru, da ima kupec v trenutku nakupa rabljenega vozila že eno registrirano vozilo, mora le tega odjaviti, ?e želi kupec uveljaviti morebiten bonus pri sklepanju zavarovalne premije za drugo vozilo. To pomeni, da oseba ne more imeti hkrati dveh registriranih vozil z bonifikacijo.

Kadar je prodajalec s 50% bonifikacijo sklenil zavarovalno premijo mesec dni preden je vozilo prodal, vozilo pa je kupil kupec, ki še nima bonifikacije, bo moral kupec pla?ati polno premijo do izteka cestnine oziroma tehni?nega pregleda. Prodajalec pa dobi vrnjen preostanek premije.

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Lastnik vozila sklene ob prvi registraciji obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ga nato vsako leto podaljšuje. Ob sklenitvi tega zavarovanja se lastnik vozila zavaruje pred odgovornostjo povra?ila škode, ki jo povzro?i drugim udeležencem v prometu

Ob prvem zavarovanju pla?a zavarovanec celotno premijo, tako iz naslova kasko zavarovanja kot iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti. ?e zavarovanec ne povzro?i prometnih nesre? oziroma za njih ni sam odgovoren, je vsako leto upravi?en do bonusa v obliki popusta pri pla?ilu zavarovalnih premij.
Iz naslova obveznega Zavarovanja avtomobilske odgovornosti je lastnik vozila vsako leto upravi?en do dodatnih 5% popusta ? bonusa. Zavarovanec si lahko pridobi najve? 50% popusta oziroma bonusa, . V primeru, da je povzro?il prometno nesre?o, pa izgubi 15% bonusa.

Pri kasko zavarovanju pa si zavarovanec kot nagrado za vožnjo brez prometnih nezgod pridobi letno 10% popusta.Zavarovanec si lahko pridobi prav tako najve? 50% popusta. Ob uveljavljanju odškodnine iz naslova kasko zavarovanja izgubi 20% bonusa, ?e škoda ne presega tretjine tržne vrednosti vozila. Kadar škoda presega tretjino tržne vrednosti vozila, zavarovanec izgubi celoten bonus.


In kakšne zaplete oziroma rešitve prinašajo te spremembe na trgu rabljenih vozil?

Na za?etku vsekakor veliko zmede. Verjetno bo ve?ji tudi nadzor nad rabljenimi vozili. Bodo sedaj rabljena vozila izgubila še tisto minimalno vrednost, ki so jo imela na ra?un registracije, prav gotovo. Pove?alo se bo tudi število vozil na odpadu in veliko manj registriranih vozil v slabem stanju in nizko vrednostjo. ?as pa bo pokazal, ali to za zavarovalnice pomeni ve? prihodkov ali pa ne. Dejstvo je, da si bo sedaj veliko mladih in tistih brez bonifikacije težko privoš?ilo vozilo višjega razreda in še sklenitev zavarovanja brez bonusa.

Ta ?lanek in navedene informacije naj vam služijo zgolj kot informacija in pomo? pri opravljanju prepisov in drugih postopkov pri prodaji in nakupu rabljenega vozila. ?e pa se vam postopek prepisa zdi prezapleten in neugoden, prepustite vso stvar podjetjem, ki se ukvarjajo s prepisi vozil. Za podrobnejše informacije pa se obrnite na zavarovalnice, oziroma še bolje na njihove agente, ki bi vam sedaj že morali posredovati to?ne podatke.Jure MAJC
Pogledi: 26605 | Komentarji: 4 | Dodaj komentar


Vaša mnenja

Napisal: integrale, dne 07.09.2002:

Na svoj na?in je zadeva zanimiva, ker ne boš ob nakupu rabil razmišljati, samo da je zavarovan, pa kakršen koli je že. Lažje se bo osredoto?iti na izbiro avtomobilov, ker bodo s tega pogleda vsi enakovredni in tudi glede opravi?evanja druga?ne cene zaradi zavarovanja bo problem rešen. Tudi lastniki ne bodo ve? razmišljali, da jim je takoj po zavarovanjhu sicer glede kupcev ugodno prodati avtomobil, sami pa izgubijo kup denarja. Je pa res, da bodo tisti brez bonifikacije v trenutku postavljeni na realna tla. Podražitev za 20 % pa je precej hud udarec za denarnice. Obe spremembi naenkrat utegneta še pri marsikomu zavle?i nakup novejšega in mo?nejšega avtomobila, ko pa se sam še lahko vozi s svojim, ki ima že pla?ano zavarovanje, pa še to po možnosti v nižjem rangu. Glede birokracije pa smo Slovenci tako ali tako med ve?jimi "geniji", da o zaslužkih zavarovalnic ne govorimo. Kaj menite drugi?

Napisal: Roberto, dne 29.01.2003:

Res bo lazje za nakup avtomobila.Zanima pa me kdaj se bo država odlo?ila in pustila zavarovalnicam prosto konkurenco, ker nas na ta na?ina samo molzejo(20%+).V EU imas se dodatne prednosti(popuste) ?e imaš ve? vozil, pri nas pa dobiš še ve?ji ra?un, ker si upaš imeti ve? vozil. Še vedno smo mešanica balkaniade in evrope ko gre za politiko nabiranja denarja.Ne vem kdaj se bo država odlo?ila, da mora za namolzeni denar tudi kaj ponuditi ne pa samo pokrivati svoj primankljaj.Verjetno bo referendum toliko stal pa so podražili zavarovanje vozil..haha

Napisal: Bernard, dne 26.04.2006:

Morda to kar mene zanima ni povsem povezano s povedanim, se pa ti?e avtomobilskega zavarovanja. Zanima me namre? s kakšno pravico ?loveku po treh letih propade pridobljen maksimalni bonus. Sam sem imel pred let dva avtomobila in na obeh sem dosegel maksimalni bonus. Potem sem imel pet let samo enega, sedaj pa imam zopet dva in moram ponovno pri?eti iz ni?. To se mi zdi je povsem nekorektno. Menim, da bi smel bonus propasti le v primeru krivde ob povzro?itvi škode. Zanimivo, da se prav nih?e ne spotakne ob to.

Napisal: swbejkfiq, dne 31.05.2012:

cdPcyz http://yugrzosvbnkf.com/">yugrzosvbnkf, [url=http://iohrjdqalhvu.com/]iohrjdqalhvu[/url], [link=http://iacqysymkcgg.com/]iacqysymkcgg[/link], http://fypjsyaxqmhk.com/