SPLETNA REVIJA AVTOIN

Avtoin je spletna revija z avtomobilsko vsebino in je namenjena ljubiteljem avtomobilizma in iritvi tehnine kulture. Avtoin je izkljuno spletna revija objavljena na spletnem mestu www.avtoin.com in deluje v okviru Avto moto drutva Avtoin (v nadaljevanju: AMD Avtoin), s sedeem na naslovu, Prelogova 11 2000 Maribor in je vpisana v register spletnih medijev s tevilko ISSN 1581-1492.

Informacije in gradiva na spletnem mestu www.avtoin.com so zaitene s pravicami intelektualne lastnine drube AMD Avtoin ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vkljuene v www.avtoin.com. Pogoji uporabe spletne strani so objavljeni in dostopni na glavni spletni strani in vseh podstraneh www.avtoin.com. Vse pravice so pridrane.

PRAVNO OBVESTILO IN AVTORSKE PRAVICE

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Besedila, podatki, informacije, povezave, komentarji in fotografije (v nadaljevanju navedeni kot: Vsebina), objavljena na spletnem mestu www.avtoin.com je informativnega znaaja in ni namenjena irjenju pridobitne dejavnosti, prodaji avtomobilov, avtomobilske opreme in storitvam. Predstavlja avtorsko pravno varovano zbirko podatkov in je namenjena iritvi tehnine kulture za osebno rabo. AMD Avtoin, ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakrenkoli nain povezane s spletnim mestom avtoin.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost AMD Avtoin za vse primere izkljuena. Objavljena vsebina in celostna podoba spletne revije Avtoin se ne sme uporabljati za pridobitno dejavnost. Za uporabo objavljene vsebine v pridobitne namene na www.avtoin.com in vkljuevanje le-te v druge komercialne spletne strani, je potreben predhoden pisni dogovor z AMD Avtoin.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI AMD

AMD Avtoin se bo trudil za optimalno delovanje spletnih strani na spletnem mestu www.avtoin.com in, da bodo objavljeni podatki pravilni. AMD Avtoin ne prevzema nikakrnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.avtoin.com. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. AMD Avtoin ne prevzema nikakrne odgovornosti in garancije za verodostojnost ter tonost vsebine. Prav tako ne odgovarja za morebitno kodo, ki bi nastala zaradi napane, pomanjkljive ali neaurne vsebine. AMD Avtoin si pridruuje pravico do sprememb ali izbrisa celotne vsebine ali katerega koli dela vsebine.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se zbirajo avtomatsko in ne omogoajo vpogleda v osebne podatke, se uporabljajo z namenom izboljanja uporabe spletnega mesta. Podatki o obiskanosti www.avtoin.com se uporabljajo za lastne potrebe. AMD Avtoin se zavezuje, da osebni podatki uporabnikov, ki so shranjeni v bazi podatkov ne bodo posredovani tretji osebi. Enako velja za vse izmenjane dokumente in podatke med AMD Avtoin, pravnimi in fizinimi osebami. AMD Avtoin ni dolan posredovati dodatnih informacij in kontaktov o predstavljeni vsebini bralcem oz. tretjim osebam. AMD Avtoin varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS t. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

OGLASNI PROSTOR

Oglasni prostor na spletiu www.avtoin.com je namenjen predstavitvi sponzorjev AMD Avtoin in izmenjavi oglasnih pasic s sorodnimi ustanovami. Objava oglasne pasice je mona po sklenjenem predhodnem pisnem dogovoru.

O PRAVNEM OBVESTILU

AMD Avtoin si pridruuje pravico do sprememb pravnega obvestila brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakrne odgovornosti za posledice teh sprememb.